Online enquête over inrichting nieuwbouwlocatie Heino

Samen met het dorp is bepaald waar de nieuwe woningbouwlocatie komt: locatie Molenweg. De volgende stap is het ontwikkelen van een stedenbouwkundig ontwerp. Dit doen we samen! Hoe moet de nieuwe wijk eruitzien? Wat vindt u daarbij belangrijk? Geef het door via de online enquête op  http://www.raalte.nl/woningbouw-heino

Wethouder Wout Wagenmans: “Gezien de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren om input op te halen. Daarom kiezen we nu voor een digitale oplossing. Zo kan het proces toch doorgaan.”

Van enquête naar een ontwerp
De enquête is ingedeeld in thema’s, zoals duurzaamheid, groen, water en speelvoorzieningen. Per thema laten we een aantal voorbeelden zien, waarna we u om uw voorkeur vragen. Zo brengen we de wensen en behoeftes in kaart. De enquête kan tot 19 mei 2020 worden ingevuld.

De informatie uit de enquête wordt gebruikt om drie schetsontwerpen te ontwikkelen. Dit verzorgt stedenbouwkundig bureau Vollmer & Partners. We presenteren deze drie varianten vervolgens aan het dorp. Dit vindt naar verwachting voor de zomer op digitale wijze plaats. Daaruit volgt één voorkeursontwerp.

Vervolg
Het college stelt na deze zomer het stedenbouwkundig ontwerp vast. Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt het bestemmingsplan. Het streven is om in het najaar van 2020 het bestemmingsplan gereed te hebben. Zodat we in 2021 kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond, de kaveluitgifte en start van de bouw.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in Heino of wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Registreer u dan via het interesseformulier op de website van de gemeente Raalte.

Kijk voor meer informatie op  http://www.raalte.nl/woningbouw-heino

Interessant? Deel het direct met uw netwerk