Ontmoetingscentrum Kom d’r in voor mensen met een geheugenprobleem en hun mantelzorger(s)

Op 19 september start ‘Kom d’r in Raalte’ in de Leeren Lampe. Een informeel inlooppunt waar mensen met geheugenproblemen zonder indicatie naartoe kunnen. Ook mantelzorgers of familieleden van mensen met dementie kunnen hier terecht. Er is ruimte om anderen te ontmoeten die ook te maken hebben met geheugenproblemen. Verder worden er activiteiten georganiseerd.

Steeds meer geheugenproblematiek

Geheugenproblematiek komt steeds meer voor. Zo neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors toe: tot 2050 zal dit verdubbelen ten opzichte van het huidige aantal. Deze groep blijft langer thuis wonen. Dit vraagt veel van henzelf, hun mantelzorgers en hun omgeving. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaarbelast.

Omdat mensen met dementie langer thuis (moeten) blijven wonen, zijn de effecten en het ziektebeeld steeds meer aanwezig en zichtbaar in de samenleving. Dit vraagt dus iets van ons allemaal.

Activiteiten

Mensen met geheugenproblematiek en hun naasten worden bij Kom d’r in gezien en gehoord. Samen met een beroepskracht en zorgvrijwilligers worden gezellige ochtenden georganiseerd met muziek van vroeger, spelletjes enzovoorts. Het ontmoetingscentrum is iedere donderdagochtend 10.00 uur tot 12.00 uur in het voorcafé van de Leeren Lampe in Raalte.  Elke 1e donderdag van de maand om 12.00 uur kunnen mensen aanschuiven voor een lunch. Ook inwoners en organisaties met vragen over geheugenproblemen kunnen terecht bij het ontmoetingscentrum.

Samenwerking vanuit de Kr8 van Raalte
Het ontmoetingscentrum Kom d’r in Raalte is een initiatief van Stichting Evenmens, Carinova mantelzorgondersteuning en Wijz Welzijn. De gemeente Raalte subsidieert dit initiatief. Daarnaast wordt er verbinding gelegd met veel andere organisaties. Bijvoorbeeld huisartsen, Wmo-consulenten, de dementieconsulent gemeente Raalte, thuiszorgorganisaties en ouderenbonden. Een samenwerking vanuit de Kr8 van Raalte dus.

Pilot van 2 jaar
Vooralsnog gaat het om een pilot van twee jaar. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan het welbevinden en de gezondheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk