Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Rova Auto en containerOp  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is in 2013 nog efficiënter gaan inzamelen en dat betekent lagere kosten. We hebben nog voldoende in onze geoormerkte reserve en voorziening voor de afvalstoffenheffing om uit te gaan van een lager basisbedrag voor 2014. Het is tevens een signaal naar onze inwoners dat we scherp zijn op lastenverhogingen voor onze inwoners”, aldus Frank Niens.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk