Opnemen terugkeer warenmarkt in centrumvisie

GemeenteBelangen wil graag dat de warenmarkt, al dan niet gedeeltelijk, in het centrum terugkeert. Na de coronacrisis moeten we er voor zorgen dat het centrum van Raalte weer gezellig druk wordt en het weer leuk is om er te vertoeven.

GemeenteBelangen heeft van veel Raaltenaren en ondernemers uit het centrum vernomen dat ze het gezellig zouden vinden als de warenmarkt weer naar het centrum verhuist. Er moet meer worden omgezet, zodat dit ook weer nieuwe ondernemers aantrekt die de leegstand opvullen. We moeten interessant zijn voor de toerist. Het centrum moet weer gaan bruisen!

GemeenteBelangen is er daarom nog steeds groot voorstander van om de warenmarkt op woensdag weer naar het centrum te halen. Als er onvoldoende ruimte is kunnen we ook een deel van de markt naar het centrum halen. Via de smalle verbindingsstraatjes rond de Plaskerk kunnen we dan een mooie verbinding maken met de rest van de markt.

Een deel van de parkeerplaats Domineeskamp kan dan weer in gebruik worden genomen voor parkeren. Hierdoor kunnen met name oudere- en mindervalide mensen weer dichter bij de markt en de Raalter winkels parkeren.

GemeenteBelangen heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Is het college bij het maken van het centrumplan bereid om te kijken naar de mogelijkheid om een plek in te ruimen voor een al dan niet gedeeltelijke terugkeer van de markt in het centrum?
  • Is het college bereid een peiling te houden onder de marktkooplieden en centrumondernemers of er interesse is om de markt naar het centrum te verhuizen?
  • Wil het college in overleg gaan met Salland Marketing of andere lokale groeperingen om de markt in het centrum een extra impuls te geven?
Interessant? Deel het direct met uw netwerk