Oproep gesprekken over discriminatie in Raalte

Een werkgroep van de fractie van GemeenteBelangen heeft de afgelopen tijd meerdere gesprekken gehad met diverse inwoners van de gemeente Raalte over discriminatie. Helaas komt in Raalte discriminatie nog te veel en te vaak voor.

Raadslid Irene Weertman-Halfwerk: “Voorbeelden die we te horen kregen is dat Mohammed geen stageplaats kan krijgen terwijl Joris 2 weken laten wel een stageplek aangeboden krijgt. Jongeren die uit de gemeente zijn vertrokken vanwege het feit dat zij “anders zijn”, een homostel die met elkaar afspreekt over staat niet hand in hand te lopen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de verhalen die wij hebben gehoord”.

GemeenteBelangen streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen in Raalte gelijke kansen moet hebben. Het tegengaan van discriminatie is daarom van groot belang waarbij bewustwording een belangrijke eerste stap is.

GemeenteBelangen heeft daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond door middel van een motie het college opgeroepen om in samenwerking met een delegatie uit de raad met onder meer de doelgroep en andere betrokkenen, zoals onderwijs, ondernemers, geloofsgemeenschappen en politie, in gesprek te gaan en hiervan de uitkomsten en de aanbevelingen aan de raad terug te koppelen.

De motie is met algemene stemmen unaniem aangenomen.

Lees hier de motie:  

Interessant? Deel het direct met uw netwerk