Overheidsparticipatie en bestuurlijke vernieuwing

Namens GemeenteBelangen sprak raadslid Jasper Guldemond vanavond tijdens de raadsvergadering de raad toe. Op de rol stond het raadsinitiatief voor bestuurlijke vernieuwing en overheidsparticipatie. Het voorstel is in een werkgroep van de raad tot stand gekomen. Na een korte beraadslaging werd het voorstel aangenomen in een stemverhouding van 19 / 4. (twee raadsleden waren afwezig).

j

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk