Participatieverklaringstraject

Nieuwkomers leren over kernwaarden Nederlandse samenleving

Donderdagochtend 29 november was er een feestelijk moment in het gemeentehuis in Raalte. Zesentwintig nieuwkomers ondertekenden de participatieverklaring. Burgemeester Dadema reikte aan iedere deelnemer de ondertekende verklaring uit.

De bijeenkomst was de officiële afsluiting van het participatieverklaringstraject. In dit traject leren nieuwkomers in de gemeente Raalte hoe je meedoet in de Nederlandse samenleving. Deelnemers krijgen lessen over de kernwaarden in Nederland; vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Ook horen ze hoe de gezondheidszorg geregeld is en krijgen ze bijvoorbeeld een rondleiding door de bibliotheek.

Dat de deelnemers heel gemotiveerd zijn, blijkt wel als we de trajectleider Anita Cichecka van Vluchtelingenwerk naar haar ervaring vragen: “Het is een heel betrokken, dankbare groep, die graag vooruit wil door de taal te leren, aan het werk te gaan en contact te maken met hun omgeving.

Door de verklaring te ondertekenen zeggen de deelnemers onder meer dat zij actief een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Het participatieverklaringstraject maakt deel uit van de inburgering. Sinds 1 oktober 2017 zijn nieuwkomers in de gemeente Raalte verplicht om binnen een naar na binnenkomst dit traject te volgen. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan volgen wat er verteld wordt zijn er tolken aanwezig.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk