Persoons Gebonden Budgetten

GB stelt vragen over de Persoons Gebonden Budgetten aan het college.

Een pgb stelt iemand in staat om zelf vorm en inhoud te geven aan de ondersteuning die nodig is. In een notitie van het college aan de raad staat dat pgb’s niet meer rechtstreeks worden over gemaakt op de bankrekening van de cliënt maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Afgaand op berichten in de media over pgb-houders stelt GB dat zo’n 10 procent (14 duizend mensen) die gebruik maken van een pgb dit nog niet hebben geregeld voor volgend jaar. Raadslid Mark Kampman wil namens zijn fractie GB weten wat de situatie is in de gemeente Raalte en of daar ook mensen zijn die het pgb nog niet hebben geregeld. En wat het college daar dan aan gaat doen.

GB maakt zich ook zorgen over berichten over de toegenomen bureaucratie als gevolg van de wijziging en het nieuwe systeem. Gemeentebelangen wil weten of dat klopt en als dat zo is, wat het college gaat doen om dat te verminderen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk