PGB in Raalte

Alle PGB’s in Raalte tijdig geherindiceerd

De gemeente Raalte is er in geslaagd alle PGB herindicaties voor 1 oktober af te ronden. Wethouder Gosse Hiemstra: ‘In de afgelopen periode hebben de medewerkers van ons Sociaal team alle keukentafel gesprekken met mensen die een PGB hebben op het gebied van Zorg (WMO) en Jeugdzorg succesvol afgerond. Daardoor kan Raalte alle herindicaties tijdig naar de Sociale verzekeringsbank SVB sturen.’
Deadline Staatssecretaris
Staatssecretaris van Rijn meldde 6 weken geleden plotseling dat de indicaties voor 1 oktober moesten zijn afgerond. Als Raalte hierin niet geslaagd was, dan hadden de huidige indicaties verlengd moeten worden tot 1 mei 2016. Voor de gemeente Raalte is dit nu niet nodig.
Zorgvraag
Wethouder Hiemstra: ‘Bij de keukentafel gesprekken hebben we samen met de cliënten intensief besproken welke oplossingen het beste passen bij de zorgvraag die ze hebben. Dat leidt soms tot andere oplossingen of meer of minder ondersteuning. Deze gesprekken zijn goed verlopen. Tot nu toe hebben wij geen enkele klacht ontvangen. Ik ben ontzettend blij dat het allemaal op tijd gelukt is. Een compliment voor de organisatie waard.’
Persoonsgebonden budgetten PGB’s.
Het gaat bij de PGB’s om budgetten die de gemeente verstrekt aan cliënten uit Raalte, die zij zelf kunnen inzetten om zorg in te kopen. Het gaat dan ondermeer om dagbesteding op bijvoorbeeld Zorgboerderijen, begeleiding, vervoer, Logeervoorzieningen, Respijtzorg, Huishoudelijke hulp of verschillende vormen van Jeugdhulp.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk