Pilot OZOverbindzorg in jeugdhulp

OZOverbindzorg en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe willen kind in jeugdhulp beter ondersteunen

OZOverbindzorg start dit najaar een project binnen de jeugdhulp. Hiermee wordt de samenwerking gestimuleerd tussen ouders en kind, leerkrachten en hulp- en zorgverleners rondom het kind.

Voor dit project heeft OZOverbindzorg een bijdrage gevraagd van Leader de Kracht van Salland. Dit is geld van de EU, provincie en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe voor plattelandsontwikkeling. In afwachting van de goedkeuring van deze aanvraag start OZOverbindzorg met een pilotfase.

Een kind beter helpen

OZOverbindzorg heeft met succes een online samenwerkingssysteem voor de ouderenzorg ontwikkeld. OZOverbindzorg ziet kansen om een vergelijkbaar systeem te ontwikkelen voor de jeugdhulp. Daarom is het project ‘OZOverbindzorg Jeugd’ opgezet. Het doel hiervan is het stimuleren van een betere samenwerking tussen alle partijen rondom het kind dat zorg nodig heeft. Het uiteindelijke doel hierbij is dat ouder en kind beter geholpen worden en eerder ontdekken wat het kind nodig heeft, zodat sneller passende hulp geboden wordt.

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase is een pilot met basisschool de Bolster in Raalte en het Carmel College Salland. In deze fase wordt het systeem ontwikkeld en getest. Als het systeem succesvol is, wordt het in de tweede fase uitgerold naar andere scholen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.

Subsidieaanvraag

Om dit project te financieren heeft OZOverbindzorg een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer RVO dit project goedkeurt, ontvangt OZO een bijdrage van Leader de Kracht van Salland. In afwachting van deze bijdrage start OZOverbindzorg alvast met de pilotfase van dit project.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk