Pilot verwerking maaisel uit sloten

Maaisel uit sloten verwerkt op landbouwgrond

LTO Salland en de gemeente Raalte hebben in nauwe samenspraak met 2 agrarische loonwerkers in 2014 een pilot uitgevoerd waarbij het maaisel uit sloten wordt verwerkt op landbouwgrond. Alle partijen zijn positief over het verloop van de pilot, zodat is besloten deze voort te zetten en uit te breiden over het gehele buitengebied van de gemeente Raalte. Wethouder Wout Wagenmans is ingenomen met het initiatief en de samenwerking die is ontstaan. Uiteindelijk tellen de resultaten, een win-win situatie voor alle partijen, aldus Wagenmans.

In het buitengebied van de gemeente Raalte worden de zogenaamde natte sloten jaarlijks gemaaid. Dat is nodig voor een goede doorstroming van het water. Belangrijk voor de landbouw en het wegbeheer. Het maaisel werd in het verleden als groenafval afgevoerd. Op initiatief van LTO Salland is een pilot uitgevoerd om het maaisel op aangrenzende landbouwgrond te verwerken. Belangrijk voordeel hiervan is dat maaisel als structuurverbeteraar voor de bodem kan worden gebruikt. Vanuit landbouwkundig oogpunt is dit belangrijk om de kwaliteit van de bodem in stand te kunnen houden of te verbeteren.

Sloot

Deelgebieden

De gemeente Raalte heeft in 2014 twee deelgebieden aangewezen waar het maaisel vanuit de gemeentelijk sloten op de aangrenzende landbouwpercelen kon worden achtergelaten. Positief voor het milieu want zo is er minder afvoer van maaisel. Met inzet van loonwerkers en toestemming van individuele grondeigenaren zijn de eerste ervaringen opgedaan. Grondeigenaren kunnen op vrijwillige basis meedoen aan deze pilot. De eerste resultaten zijn positief, de belangstelling bij de grondeigenaren is goed te noemen. Besloten is de pilot de voort te zetten en voor 2015 uit te breiden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk