Pilot Wasbare luiers

College Raalte wil af van berg wegwerpluiers

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor te starten met een pilot wasbare luiers. Het college wil af van de berg wegwerpluiers (jaarlijks 659 ton, 17% van het totale huishoudelijke restafval).

lui

De succesvolle pilot van de gemeente Hengelo heeft aangetoond dat wasbare luiers een alternatief zijn voor wegwerpluiers. Een juiste beeldvorming over wasbare luiers is de eerste stap. De wasbare luier is niet de witte hydrofieldoek waar elke oma mee bekend is. Het zijn hippe broekjes met inleggers, makkelijk in (her)gebruik. En hergebruik leidt tot minder afval. De 50 deelnemende ouders gebruikten voor de proef 313 wegwerpluiers per dag, tijdens de pilot waren dat er 130. Naast de afvalbesparing die de pilot oplevert, zorgt een pilot ook voor bewustwording over afval. En bewustwording is de 1e stap richting het voorkomen van afval.

Pilot Raalte

In de Raalter pilot krijgen ouders de mogelijkheid de wasbare luier voor een periode van acht weken te testen. Ook het kinderdagverblijf ’t Schoapie doet mee! In de voorbereiding van de pilot meldde ’t Schoapie zich bij de gemeente met het verzoek een oplossing te vinden voor de berg wegwerpluiers die dagelijks ontstaat.

Het voordeel van het gebruik van wasbare luiers voor ouders is dat het niet alleen beter is voor het milieu maar ook dat het financieel voordelig is. Ouders kunnen per kind rond de 500 euro besparen gedurende een luierperiode van twee jaar.

Raalte Duurzaam in 2050

In de visie ‘Raalte Duurzaam in 2050’ wordt als gezamenlijk doel genoemd meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren én meer en beter te recyclen. De gemeente Raalte heeft zich samen met de ROVA gecommitteerd aan de doelstellingen in dit programma. Verantwoordelijk wethouder Frank Niens: “Deze pilot past uitstekend in deze visie. Wasbare luiers gebruiken biedt ouders lagere kosten en iedereen milieuvoordeel.”

De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met ROVA en Kaatje Katoen (leverancier wasbare luiers).

Gemeenteraad

In de raadsvergadering van 28 januari besluit de raad of de pilot wasbare luiers wordt gestart. Na het besluit van de raad kunnen ouders zich aanmelden bij de gemeente om deel te nemen aan de pilot. Er is ruimte voor 35 ouders om deel te nemen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmelding vindt een selectie plaats.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk