Pilot Westdorp aardgasvrij

Onderzoek naar een aardgasvrij Westdorp

We staan in de gemeente Raalte, net als in de rest van Nederland, voor een grote maatschappelijke opgave. De meeste huizen zijn aangesloten op aardgas. Hier halen we warmte voor verwarming en warm tapwater vandaan. Op lange termijn zal aardgas als bron voor warmtevoorziening verdwijnen. Daarom moeten we opzoek naar andere manieren om ons huis te verwarmen. De gemeente Raalte heeft de wijk Westdorp uitgekozen als pilotgebied.

SV Raalte heeft afgelopen jaar de mogelijkheden verkent om op alternatieve wijze energie op te wekken die niet alleen door de sportvereniging wordt gebruikt, maar ook energie levert aan de wijk Westdorp. Daarnaast is SallandWonen van plan om in 2019/2020 groot onderhoud uit te voeren in de wijk. Ook wil de gemeente in de wijk aan de slag met de ruimtelijke kwaliteit en het afkoppelen van het hemelwater. Dit samen is voor de gemeente aanleiding om de wijk Westdorp aan te wijzen als pilotgebied Aardgasvrij.

Onderzoek
Om ook in de toekomst fijn te kunnen wonen en leven heeft de gemeente Raalte zich als doel gesteld om in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten we nu met elkaar aan de slag. Samen met een aantal partners gaat de gemeente Raalte de komende periode de mogelijkheden voor een aardgasvrij Westdorp in kaart brengen. Wanneer aardgas verdwijnt als bron voor warmtevoorziening, wat is dan het beste alternatief voor de wijk Westdorp?

Klankbordgroep
De gemeente gaat de inwoners van de wijk Westdorp actief betrekken bij het proces. Het gaat immers om hun woning en leefomgeving. Afgelopen week zijn de inwoners van de wijk hierover geïnformeerd en is hen gevraagd mee te denken in een klankbordgroep. In het voorjaar wordt een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Binnen de pilot werkt de gemeente Raalte samen met SallandWonen, Enexis en provincie Overijssel. Het onderzoek zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk