Plan zonnepark Heeten gereed om procedure in te gaan

Plan Energiepark Heeten gereed om vergunningprocedure in te gaan

De plannen voor de aanleg van het Energiepark in Heeten, een zonnepanelenpark, zijn gereed om in procedure te gaan. De uitwerking van het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden. De energiecoöperatie Endona heeft op 22 februari de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning ingediend. Wethouder Frank Niens: ‘In januari 2014 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen om het Energiepark Heeten als pilotproject aan te merken. Met dit energiepark kunnen we circa 20% van de energiebehoefte in Heeten lokaal en duurzaam opwekken. Daarmee past dit plan heel goed in ons duurzaamheidsbeleid!’.

Uitwerking

Het Energiepark Heeten is gepland in het gebied langs de rondweg ten noorden van de Veldegge. In oktober 2015 zijn (toekomstige) bewoners en andere omwonenden van de Veldegge geïnformeerd over de plannen. Het plan is om het zonnepark geheel verdiept aan te leggen, waarbij met behulp van een oplopende grondwal en een haag het park aan het zicht onttrokken wordt. Wethouder Frank Niens: ‘Wij hebben enorm veel waardering voor het bestuur van Endona, dat geheel bestaat uit vrijwilligers uit Heeten. Dankzij hun doorzettingsvermogen is het plan nu gereed om de officiële procedure in te gaan.’

Besluit ter inzage

Het ontwerpbesluit voor de aangevraagde omgevingsvergunning ligt met ingang van donderdag

17 maart 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op de plannen. Daarna neemt het college een definitief besluit over het plan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk