Politiecijfers

Jaaroverzicht criminaliteit en overlast in de gemeente Raalte

De criminaliteit verandert. De klassieke vormen van criminaliteit zijn de laatste jaren sterk gedaald. Gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie zijn het afgelopen jaar onder andere door de coronacrisis en digitale criminaliteit voor andere uitdagingen komen te staan en hebben zich daarin aangepast.

Het afgelopen jaar daalden de criminaliteitscijfers opnieuw. Het totaal aantal misdrijven ging van 790 misdrijven in 2020 naar 752 in 2021. Specifiek zien we de daling bij de klassieke vormen van criminaliteit, zoals diefstal en inbraak dalen. Het aantal woninginbraken daalde bijvoorbeeld van 37 naar 20. De sterke stijging van gedigitaliseerde fraude in de afgelopen jaren, zien we nu stabiliseren, maar de aantallen blijven hoog (2020: 276/ 2021: 267).

Digitale criminaliteit

De politie merkt dat er een verschuiving plaatsvindt van fysieke inbraken, naar digitale, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis waardoor veel mensen meer thuis zijn. Door meldingen van alerte inwoners werden het afgelopen jaar een aantal acties ingezet, waarbij verdachten van digitale criminaliteit konden worden opgepakt. Het ging daarbij om spoofing, waarbij oplichters bellen vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank en doen alsof zij bellen als een medewerker van die bank. Om digitale criminaliteit nog beter tegen te gaan wordt in april een themaweek met voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. De nadruk ligt op het leren herkennen van signalen en het verhogen van de meldingsbereidheid.

Coronamaatregelen

Het afgelopen jaar zorgden de coronamaatregelen voor een grote druk op de samenleving, ook in de gemeente Raalte. Er zijn landelijke protesten georganiseerd en de overlastmeldingen zoals geluidsoverlast stegen ook in onze gemeente. Desondanks heerst er in de gemeente Raalte over het algemeen gelatenheid. Er werd veel gevraagd van onze ondernemers, maar er hoefde maar weinig opgetreden te worden tegen het overtreden van de coronaregels.

Focus voor het aankomende jaar

De politie gaat zich de komende jaren richten wederom richten op opsporing en ondermijning, zoals de aanpak van drugscriminaliteit, gedigitaliseerde criminaliteit en de bijdrage aan een veilig buitengebied. Het politieteam beschikt over interventieteams, die snel en gericht ingezet kunnen worden op onder andere drugscriminaliteit. Zo wordt de heterdaadkracht vergroot. Ook in onze gemeente zorgde dit voor succes in de aanpak van drugshandel. Door de integrale samenwerking hierin kon naast strafrechtelijk, ook bestuurlijk worden opgetreden. In een aantal gevallen is een last onder dwangsom voor het dealen van drugs opgelegd. Verder ligt de focus op de aanpak van overlast en criminaliteit in het buitengebied, zoals het dumpen van afval; diefstal van diesel of GPS- landbouwmachines; drugshandel; illegale opslag in schuren; hennepteelt in maislanden en xtc-labs. In 2021 hebben politie, brandweer en gemeente ongeveer 200 adressen bezocht en inwoners hierover gesproken.

Ten slotte blijft de politie zich richten op handhaving van de openbare orde, verkeersoverlast, criminaliteit en overlast van jeugd.

Veilige omgeving

De gemeente Raalte veiliger maken, doen we samen! Als u verdachte omstandigheden ziet, maak dan een melding. Dit kan telefonisch via 112 (als politie direct nodig is), via 0900-8844 (als politie de melding later kan oppakken) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Interessant? Deel het direct met uw netwerk