Precariobelasting Horeca Raalte

College van B&W wil ook dit jaar geen precariobelasting voor horecaondernemers heffen

De horeca heeft ook dit jaar te maken met coronamaatregelen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. De gemeente Raalte wil horecaondernemers ondersteunen waar mogelijk. Daarom stelt het college van B&W voor om, net als in 2020, geen precariobelasting te heffen. Dit is een vergoeding die horecaondernemers betalen voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen.

Wethouder Dennis Melenhorst: “De horeca is één van de hardst getroffen sectoren. Door de 1,5 meter maatregel en lockdown konden horecaondernemers minder gasten ontvangen. Dit leidde tot minder omzet. We willen de horecaondernemers graag tegemoetkomen door geen precariobelasting te heffen.”

Wethouder Frank Niens: “Het niet heffen van de precariobelasting sluit aan bij het eerder vastgestelde ‘Koersdocument Corona’. Hierin spreekt de gemeente de ambitie uit om de hard getroffen sectoren zoveel mogelijk te ondersteunen. Het bedrag van ruim €28.000,- kan gedekt worden uit de gemeentelijke stelpost ‘Corona 2021’. Deze stelpost is opgesteld voor financiële coronaondersteuning wanneer het Rijk geen middelen beschikbaar stelt.”

Besluitvorming
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 23 december een besluit over het voorstel. De raadsvergadering is vanaf 19.30 uur live volgen via  http://raalte.notubiz.nl/live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk