Presentatie MFA Lierderholthuis

LIERDERHOLTHUIS – Woensdagavond 22 september kregen de inwoners van Lierderholthuis de gelegenheid om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken aangaande de geplande multifunctionele accommodatie (MFA). De ingelaste Plaatselijk Belang vergadering had over de belangstelling geen klagen ook de fractie van Gemeentebelangen was hierbij aanwezig. Het voormalige café d’Olde Wettering was als vanouds afgeladen vol. Hierbij een verslag van GB fractielid Ronald Holtmaat. 

 

Met de aankoop van het café en achterliggend terrein heeft de gemeente een signaal afgegeven te willen investeren in een MFA voor Lierderholthuis stelde Walter Liebregts (voorzitter PB Lierderholthuis). Dat waren de eerste woorden voorafgaand aan de presentatie.

Volgens Liebregts lagen er nu drie opties. De eerste optie was dat achter het café de school en een zaal annex aula gesitueerd zou kunnen worden. Voordeel hiervan een school die aan de gestelde eisen van de toekomst voldoet en een zaal die als aula dan wel voor buitenschoolse opvang (BSO)zou kunnen gaan dienen. De vrijgekomen ruimte op de huidige locatie van de school zou ingezet kunnen worden voor woningbouw. Hiermee zou de meest vitale optie gecreëerd worden.

De tweede optie had betrekking op renovatie van de school. Daarnaast een verplaatsing van de speelzaal achter het café. Nadelig effect hiervan was dat de exploitatie onder druk zou kunnen komen te staan aangezien de school deel uitmaakt van het plan.

De derde optie die tijdens de presentatie de revue passeerde omvatte een nieuw te bouwen school op de huidige locatie en een zaal achter het café. De voorzitter gaf aan dat een nieuwe school erg goed zou zijn echter door alleen de zaal achter het café te plaatsen wederom geen goede invulling van de MFA zou ontstaan.

Tijdens de presentatie werd aangegeven dat het gezamenlijk streven van Gemeente en PB was om het café zo spoedig mogelijk weer open kunnen stellen voor de inwoners, maar dat zorgvuldigheid geboden was. Eerst zal een profielschets worden opgesteld voor de nieuwe cafépachter, daarbij wordt ook rekening gehouden met het gegeven dat het café en de MFA in de toekomst ‘in elkaar geschoven’ kunnen worden.

Door de nieuwe ontwikkelingen is een bestuur Kerkehoek opgericht met een duidelijke structuur. Zo maken er drie leden die ruimtes gebruiken deel uit van het bestuur en twee leden van PB aangevuld met twee onafhankelijke leden. Hiermee is getracht om een klein doch slagvaardig team te creëren.

De voorzitter sloot af met de bestuurswisselingen. Hierbij werd gemeld dat de voorzitter en een bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar waren. Onder een luid applaus werd afscheid genomen met bloemen voor de partners en een geschenkbon voor henzelf.

Uw GB reporter

Ronald Holtmaat

Interessant? Deel het direct met uw netwerk