Principeverzoek bedrijfswoning Rood voor Rood

Speel- en Recreatieboerderij De Flierefluiter in Raalte heeft een principeverzoek ingediend om gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling voor een locatie bij De Flierefluiter. Het college van B&W van Raalte heeft besloten dat deze locatie in principe in aanmerking komt voor een compensatiewoning met een saneringsplek elders.

Toelichting op het besluit

  • Het besluit past binnen de nota’s Erven in Beweging en Rood voor Rood. In de omgeving staan meerdere woningen waardoor sprake is van een bestaand bebouwingscluster.
  • Vereiste is de sloop van minimaal 1000m² aan landschap ontsierende bedrijfsbebouwing op een saneringslocatie elders in de gemeente Raalte.
  • Door de beoogde omzetting van het bijeenkomst gebouw ontstaat een 2e bedrijfswoning bij de Flierefluiter.

Vervolg

De definitieve medewerking vindt plaats nadat de deelnemer, waar de sanering plaatsvindt, een plan heeft ingediend bij de gemeente Raalte en een rood-voor-rood overeenkomst is afgesloten. Daarna wordt de planologische procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Op dat moment is het  mogelijk om te reageren door het indienen van een zienswijze en in beroep te gaan.

Na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan mag het bijeenkomst gebouw als (bedrijfs)woning worden gebruikt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk