Proces om te komen tot een verkeersagenda

Raalte werkt aan verkeersveilige gemeente


De verkeersveiligheid in onze gemeente is belangrijk. Dat lieten inwoners zien met de 550 markers die zij op een kaart plaatsen. Iedere marker staat voor een locatie waar een inwoner van vindt dat de verkeersveiligheid beter kan.  Na een analyse van de gewenste maatregelen bespreken we de prioritering van de maatregelen met de gemeenteraad. Zo ontwikkelen we samen een verkeersagenda voor de komende jaren.

Het thema verkeersveiligheid staat regelmatig op de agenda’s van het college en de gemeenteraad van de gemeente Raalte. Het onderwerp kan rekenen op brede belangstelling vanuit de samenleving. De gemeente Raalte heeft daarom in 2017 besloten om een verkeersagenda op te stellen. Hiermee beoogt de gemeente gewenste maatregelen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid in beeld te brengen en te prioriteren. Als alle informatie bekend is, kan er een goede afweging worden gemaakt waar het beschikbare budget ingezet moet worden.

Analyse

Eind 2017 hebben inwoners op een digitale kaart de locaties aangegeven waar het in hun beleving veiliger kan of moet. In totaal zijn er 550 markers op de kaart geplaatst. Iedere marker is geanalyseerd. Ook de relatie met gegevens zoals geregistreerde ongevallen, snelheidsgegevens en inrichtingsrichtlijnen is gelegd.

Prioritering in Rond de Tafel Gesprek

Die analyse leidt tot een voorstel voor prioritering van de verschillende maatregelen. Dit voorstel wordt in het Rond de Tafel Gesprek met raadsleden en overige belangstellenden besproken als praatstuk. Het gesprek vindt plaats op 4 april. Aanwezigen worden ingelicht over het proces, de uitgevoerde analyses en de uitkomsten daarvan. Vervolgens kunnen er over de aanpak en de bevindingen toelichtende vragen worden gesteld en wordt de mogelijkheid gegeven om het gesprek aan te gaan over de uitkomsten.

Vervolgproces

Na 4 april wordt de verkeersagenda eventueel aangepast naar aanleiding van de input van het gesprek en verder uitgewerkt. De kostenindicaties worden verder uitgewerkt tot meer concrete kostenramingen. Er wordt een rapportage opgesteld met de definitieve prioriteitenlijst van maatregelen, een uitvoeringsprogramma en bijbehorende budgetaanvraag. Ook wordt in de rapportage een werkmethode voor de komende jaren beschreven, zodat de gemaakte keuzes een richting bepalen voor de afhandeling van meldingen (verzoeken/klachten) die de komende jaren binnen komen. De definitieve verkeersagenda wordt op 11 juli 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk