Provinciale Staten positief over kruispunt Bos

Raalter college blij met besluit PS kwart klaverblad N35

20 januari hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen voor een ongelijkvloerse kruising van de N348 met zowel het spoor als de N35. Hiermee verbetert de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Kruispunt Bos bij Raalte.  Wethouder Wout Wagenmans: ‘Voor Raalte is het van groot belang dat de Provinciale Staten deze belangrijke kruising op de N35 op willen pakken. We zijn blij met dit eerste besluit en blijven ons ook focussen op een oplossing voor de leefbaarheid in Mariënheem.’

1

De urgentie is hoog voor de aanpak van het kruispunt Bos gezien de toenemende verkeersdrukte en de verminderde verkeersveiligheid. Na de opening van de combitunnel in Nijverdal heeft het kruispunt al te maken met dagelijkse files. Door de verdere verbetering van de weg wordt de N35 steeds aantrekkelijker voor het auto- en vrachtverkeer. Tot 2030 wordt op de N35 een verkeersgroei van 30-60% verwacht.

Vier varianten kruispunt Bos onderzocht

Als alternatief voor het huidige kruispunt Bos met verkeerslichten zijn in totaal vier varianten onderzocht. Hieruit blijkt dat een zogenaamd kwart klaverblad met een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en de N35 de voorkeur heeft van GS. In deze variant krijgen de fietsers een vrij liggende en volledig ongelijkvloerse fietsroute  onder de N35 en het spoor door. Hierdoor ontstaat een goede verbinding tussen Raalte Noord en de scholen, het (winkel)centrum en de sportvelden. In de studie hebben provincie en gemeente Raalte  ook het alternatief van een rondweg Oost onderzocht. Bij dit alternatief is er een tracé voor de N348 aan de oostkant van Raalte die daar aansluit op de N35. Uit de verkenning blijkt dat dit geen goed alternatief is doordat het verkeer te ver moet omrijden, wat sluipverkeer en de druk op de omliggende wegen vergroot. Daarnaast is een extra kruispunt met de N35 noodzakelijk. Bovendien is het een dure oplossing en zorgt het voor een extra doorsnijding van het Overijsselse landschap. De provincie Overijssel heeft de oplossing voor kruispunt Bos afgestemd met Rijkswaterstaat en de gemeente Raalte.

Kosten

De kosten voor de aanpak van het kruispunt worden voorlopig geraamd op 45 tot 50 miljoen euro. Met een nadere uitwerking van de voorkeursvariant verwachten Gedeputeerde Staten een beter beeld van de daadwerkelijke kosten te krijgen, waarna begin 2017 een investeringsvoorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. De provincie gaat met het ministerie van Infrastructuur en Milieu bespreken op welke wijze financiële meevallers op de rest van de N35 ingezet kunnen worden voor de financiering van kruispunt Bos.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk