Raad op pad

Laag Zuthem in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Laag Zuthem? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Laag Zuthem voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Laag Zuthem in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Laag Zuthem. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, in gesprek met inwoners over alles wat leeft en speelt in Laag Zuthem. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, vanavond kan het allemaal.

Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien:

Locatie

De bijeenkomst is in zaal Het Trefpunt in Laag Zuthem.

Programma

20.00-21.30 uur Welkom door burgemeester Dadema.

Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp.

Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.

Korte reactie per fractie op de pitches.

De sprekers krijgen de gelegenheid voor een reactie.

21.30-22.00 uur De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige inwoners van Laag Zuthem. Aan het eind van de bijeenkomst informeert de voorzitter u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de ingebrachte onderwerpen.

22.00 uur Informele afsluiting met een drankje.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk