Raad op pad

Nieuw Heeten in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Nieuw Heeten? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Nieuw Heeten, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Nieuw Heeten. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, met u in gesprek over alles wat leeft en speelt in Nieuw Heeten. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

De raad op pad

De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA . Tijdens de bijeenkomst in Mariënheem pitchte de elfjarige Tijs zijn idee, zijn pitch is te bekijken onder de volgende link: https://youtu.be/IBfME1wOot8 .

Waar kunt u over pitchen?

Over uw rol als mantelzorger, over onderwerpen die leven in uw straat of verdere omgeving, over een succeservaring die u als voorbeeld wilt delen met anderen. Of een uitdaging die u samen met de gemeente wilt aangaan. Breng dit onder de aandacht en ga erover in gesprek met de gemeenteraad.

Locatie

De bijeenkomst is in MFA De Belte, Zwarteweg 24, Nieuw Heeten.

Programma

20.00-21.30 uur

Welkom door burgemeester Martijn Dadema. Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp. Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.

21.30-22.00 uur

De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige inwoners uit Nieuw Heeten. Aan het eind van de bijeenkomst informeert de voorzitter u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de ingebrachte onderwerpen.

22.00 uur

Informele afsluiting met een drankje.

Opgeven om te spreken Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl . Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl  of te bellen naar 0572 347770.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk