Raadpleinsessie

Vanavond is er een raadpleinsessie, start 18:30 – 22:30 uur

Locatie: Raadzaal

Voorzitter: dhr. B.M. Grolleman

Toelichting:

18.30 uur: technisch beraad

19.30 uur: hoorzitting

Aansluitend raadpleinsessie

Technisch beraad om 18.30 uur Raadsleden kunnen technische vragen stellen over de programmabegroting 2016, meerjarenraming 2017-2019.

Hoorzitting om 19.30 uur Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners en andere belanghebbenden inspreken over de programmabegroting 2016, meerjarenraming 2017-2019 en belastingverordeningen 2016. Er worden geen besluiten genomen of standpunten bepaald. Daarvoor is de raadsvergadering van 5 november 2015.

Aansluitend raadpleinsessie:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Vaststellen agenda

4 Begroting 2016 (overleg-raad-college) (bespreekstuk)

5 Belastingverordeningen 2016 I(bespreekstuk)

6 Onderzoek betaald parkeren gemeente Raalte (opiniërend)

7 Terugkoppeling uit externe organen 8. Sluiting

Zie voor de volledige agenda:  Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk