Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Raalte
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. A.H. Kreule

Vanavond is er weer een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:

 
1 Opening

2 Mededelingen

3 Vaststellen agenda

4 Spreekrecht inwoners en andere belanghebbenden

5 Bestemmingsplan Burgemeesterkwartier (bespreekpunt)

6 Bestemmingsplan Raalte Drostenkamp, Partiële Herziening nr. 1, Nieuw-Tijenraan (bespreekpunt)

7 Oprichting stichting Werk Raalte (bespreekpunt)

8 Terugkoppeling uit externe organen

9 Sluiting

Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk