Raadpleinsessie

Vanavond om 19.30 uur is er een raadpleinsessie met 1 agendapunt:   het Rvs vestiging asielzoekerscentrum in Raalte (bespreekstuk).

Op 7 december 2015 is besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum op bedrijventerrein De Zegge VII, voor maximaal 950 vluchtelingen, voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar bestaat een mogelijkheid tot verlening met maximaal 5 jaar. Het plan voor het asielzoekerscentrum is op diverse onderdelen uitgewerkt in samenspraak met diverse werkgroepen en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van onder andere het inrichtingsplan, de in te richten loop- en fietsroute, een veiligheidsplan, de stand van zaken rond de maatschappelijke verbinding van het azc met de Raalter samenleving, het onderzoek naar onderwijs(huisvesting) en de kansen voor lokale bedrijven. Voorgesteld wordt definitief medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA en kennis te nemen van de bestuursovereenkomst die na dit raadsbesluit met het COA wordt gesloten. Tot slot wordt voorgesteld in het eerste jaar € 50.000 te reserveren voor onvoorziene zaken en ondersteuning van projecten die de integratie van het azc in de Raalter samenleving bevorderen.

Tijdens deze sessie staat voor de raadsleden het verzamelen van informatie en het vormen van een mening centraal. Inwoners van de gemeente Raalte en andere belanghebbenden kunnen inspreken over dit onderwerp zodat de gemeenteraad uw standpunt bij zijn besluit kan betrekken.

Zie voor de volledige  Agenda

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk