Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:

Vaststellen gemeenschappelijke regeling totstandkoming Omgevingsdienst IJsselland (RUD) (bespreekpunt)

Vaststellen verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (bespreekpunt) Om de kwaliteit van

Vaststellen bestemmingsplan Het Wooldhuis te Heino (bespreekpunt)

Vaststellen Visienotitie en Gemeenschappelijke Regeling Jeugd (bespreekpunt)

Vaststellen 3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (bespreekpunt)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk