Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:

 

Vaststellen beleidsplan Groen, Samen doen! (bespreekstuk)

Aanpassing verordening afvalstoffenheffing (hamerstuk)

Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (bespreekstuk)

Bespreking informatienotitie Meerjarenvisie opvang en beschermd wonen 2017-2022 (bespreekstuk)

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk