Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 22.30

Voorzitter: dhr. M. Kampman

 

Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:

 

Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk)

Vaststellen Zomernota 2017 (bespreekstuk)

Vaststellen raadsvoorstel Pilot Energiepark Heeten gemeentelijke bijdrage (bespreekstuk)

Vaststellen raadsvoorstel Wijzigen inzamelsystematiek huishoudelijke afvalinzameling (bespreekstuk)

Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (bespreekstuk)

Voorgenomen aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg IJsselland (bespreekstuk)

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk