Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 22.30

Voorzitter: dhr. B.M Grolleman

Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:

  • Vaststellen raadsvoorstel Cultuurbeleidsplan 2017-2021; Cultuur verbindt de samenleving (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Versnellingsaanpak Duurzaam Raalte 2050 2018-2022 (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Reactie op motie ‘verbranden snoeihout’ en motie ‘inzameling snoeihout buitengebied’ (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel i-Visie 2018 – 2022 (bespreekstuk)
  • Initiatiefvoorstel Kindergemeenteraad (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Aanwijzing RTV Raalte als lokale media-instelling (hamerstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 17, omgeving Okkenbroekstraat 14 en 23 (hamerstuk)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk