Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 20.30

Eindtijd: 22.30

Voorzitter: dhr. M Kampman

Omschrijving: Voorafgaand aan de hoorzitting en de raadpleinsessie is er om 19.30 uur een technisch beraad (de Gunne)

Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:

 

  • Hoorzitting

Gelegenheid voor inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun mening aan de gemeenteraad kenbaar te maken over de Programmabegroting 2018 en de Belastingverordeningen 2018.

  • Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
  • Belastingverordeningen 2018
  • Plan van aanpak bedrijventerreinen

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk