Raadsonderzoek

Gemeenteraad neemt meer tijd voor raadsonderzoek

In de raadsvergadering van 25 april heeft de gemeenteraad besloten dat er een raadsonderzoek wordt ingesteld naar De Zegge VII.

Uitgangspunt was dat de definitieve vragen, waar het onderzoek een antwoord op moet geven, eind juni vastgesteld konden worden.

Naast de raadsfracties hebben ook inwoners vragen aangeleverd voor het onderzoek. De voorbereidingscommissie vindt het belangrijk om de onderzoeksopzet en de daarbij behorende vragen te bespreken in een raadpleinsessie, zodat ook daar inspraak op mogelijk is. Dat doet recht aan de rol van inwoners in het voortraject.

Omdat is gebleken dat het niet mogelijk is de onderzoeksopzet in de raadpleinsessie van 13 juni te behandelen, is besloten dit door te schuiven naar een later moment, na de zomervakantie.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk