Raadsvergadering (14.00 uur)

Donderdagmiddag start er een raadsvergadering om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Raalte.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 
• Programmabegroting 2016 en meerjarenbeleidsplan 2017-2019
In de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2017-2019.

• Begrotingswijziging 2016
De begrotingswijzigingen maken deel uit van de begroting en zijn daarin verwerkt. Het betreft administratieve wijzigingen.

• Belastingverordeningen 2016
Het gaat hier om de volgende belastingverordeningen, die tegelijk met de begroting worden vastgesteld.

Klik voor de volledige:    Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk