Raadsvergadering

Vanavond is er een raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:
Vaststellen Bestemmingsplan Raalte kern, omgeving Schapenstraat (Aldi) (bespreekstuk)

Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 11, aanpassing N348-tunnel Oude Twentseweg (bespreekstuk)

Opheffing GR Wezo (bespreekstuk)

Initiatiefvoorstel werkgroep Overheidsparticipatie en bestuurlijke vernieuwing (bespreekstuk)

Zie ook:  Agenda

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk