Raadsvergadering

Vanavond is er om 19.30 uur een raadsvergadering met het volgende onderwerp op de agenda:

Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tot vestiging van een tijdelijke opvanglocatie (AZC) in de gemeente Raalte (overleg raad-college)(bespreekstuk)   
Het COA heeft de gemeente Raalte verzocht om een locatie voor de realisatie van een tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 950 vluchtelingen. Gevraagd wordt om een locatie met een omvang van minimaal 6 ha die per direct beschikbaar is voor een periode van 5 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal 5 jaar. Voorgesteld wordt in principe medewerking te verlenen aan een opvanglocatie op bedrijventerrein De Zegge VII voor 5 jaar. Voorgesteld wordt samen met het COA, omwonenden, ondernemers en nabijgelegen bedrijven en maatschappelijke partners een inrichtingsplan op te stellen en diverse andere (maatschappelijke) onderwerpen verder uit te werken. Na deze uitwerking kan de gemeenteraad een definitief besluit nemen op het verzoek van het COA.

Zie voor de volledige: Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk