Raadsvergadering

Vanavond 19.30 uur raadsvergadering;

1) Installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden.

2) Start informatieproces nieuw college De formateur heeft de fracties verzocht aan te geven hoe de fracties de verkiezingsuitslag van de eigen partij interpreteren en welke rol zij de komende jaren voor zichzelf zien weggelegd in raad en college.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk