Raadsvergadering

Vanmiddag is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda:

 

Vaststellen gemeenschappelijke regeling totstandkoming Omgevingsdienst IJsselland (RUD) (hamerstuk)

Vaststellen verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (hamerstuk)

Vaststellen bestemmingsplan Het Wooldhuis te Heino (hamerstuk)

Vaststellen Visienotitie en Gemeenschappelijke Regeling Jeugd (hamerstuk)

Vaststellen 3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk)

Vaststellen subsidieaanvraag De Laarman (hamerstuk)

Vaststellen Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (bespreekpunt)

Vaststellen Belastingverordeningen 2017 (bespreekpunt)

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk