Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:

  • Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 (hamerstuk)
  • Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen (hamerstuk)
  • De Raad op Pad in Nieuw Heeten (bespreekstuk)
  • Reactie wethouder Van Loevezijn op verzoek raad informatie koopstromenonderzoek (bespreekstuk)
  • Vaststelling raadsvoorstel verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Hiemstra (bespreekstuk)
  • Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017-2020 (bespreekstuk)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk