Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 22.30

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:

  • Vaststellen raadsvoorstel Eervol ontslag plaatsvervangend griffier Jan Odink

(hamerstuk)

  • Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (hamerstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk)
  • Vaststellen Zomernota 2017 (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Pilot Energiepark Heeten gemeentelijke bijdrage (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Wijzigen inzamelsystematiek huishoudelijke afvalinzameling (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 (bespreekstuk)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk