Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 14.00

Eindtijd: 20.00

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda:

  • Afhandeling klacht burger (bespreekstuk)
  • Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt)
  • Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt)

Begroting overzicht

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk