Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering met de volgende punten op de agenda:

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang:            19:00

Eindtijd:               19:30

Voorzitter:         dhr. M.P. Dadema

1             Opening

2             Vaststelling agenda

3             Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2018

4            Interpellaties

5             Inlichtingen college

6             Vaststellen Onttrekking aan openbaarheid overweg Sportlaan (hamerstuk)

Op de Sportlaan in Raalte is een spoorwegovergang zonder spoorbomen aanwezig. Aan de oostzijde van deze spoorwegovergang is een aantal percelen en één woning gesitueerd. ProRail heeft overeenstemming met de eigenaren van de aanwezige woning (Zwolsestraat 78) over aankoop van dit pand en is voornemens deze na aankoop te slopen. Na overleg tussen ProRail en alle overige relevante belanghebbenden is gebleken dat geen enkele partij nog gebruik wil maken van de overweg. Het is dan ook gewenst om de overweg te onttrekken aan de openbaarheid. Met het opheffen van de onbewaakte overweg wordt de veiligheid verbeterd.

7             Vaststellen Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Hiemstra (bespreekstuk)

Bij zijn benoeming heeft wethouder Hiemstra aangegeven tot het einde van zijn ambtstermijn gebruik te willen maken van de ontheffingsmogelijkheid van het woonplaatsvereiste voor wethouders. Voorgesteld wordt om de ontheffing met één jaar te verlengen.

8             Rondvraag

9             Sluiting

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk