Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30 uur

Eindtijd: 22.30 uur

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:

 

  • Vaststellen Concept uitgaande brief aan burger over lelieteelt (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (hamerstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel verordening onroerende zaakbelastingen 2019 (hamerstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel deelname experiment centraal tellen van de stemmen 2019 (hamerstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel risicoprofiel en beleidsagenda 2019-2023 Veiligheidsregio IJsselland (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel vestigen voorkeursrechten in Heino (bespreekstuk)
  • Proces opstellen kaderbrief (bespreekstuk)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk