Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30 uur

Eindtijd: 20.00 uur

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:

 

  • Vaststellen raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 18, omgeving Raamsweg 14 en 16 Mariënheem (hamerstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld (PIP) (bespreekstuk)
  • Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Kernopgaven Omgevingsvisie (bespreekstuk)

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

 

*aansluitend is er een Rond de Tafelgesprek

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk