Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30 uur

Eindtijd: 21.00 uur

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Morgenavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda:

 

  • Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Herziening bestemmingsplan Broekland,

uitbreidingsplan ’t Broeck (hamerstuk)

 

  • Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Actualisatie nota grondbeleid

(bespreekstuk)

 

  • Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Locatiekeuze woningbouw Heino

(bespreekstuk)

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

 

*aansluitend is er een Rond de Tafelgesprek

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk