Raadsvergadering

Vanmiddag om 14.00 uur raadsvergadering met de volgende punten:

Programmabegroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018, begrotingswijzigingen 2015 en de belastingverordening 2015.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk