Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30 uur

Eindtijd: 20.30 uur

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Morgenavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda:

 

  • Vaststellen Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk)
  • Vaststellen Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst

(hamerstuk)

  • Vaststellen Subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland 2020-

2022 (hamerstuk)

  • Vaststellen declaraties fractievergoeding en vaststelling verordening ambtelijke

bijstand en fractieondersteuning (hamerstuk)

  • Vaststellen verordening rechtspositie raadsleden (hamerstuk)
  • Vaststellen Beslissing op bezwaar tegen besluit vestiging Wvg Luttenberg (hamerstuk)
  • Met de raad op pad in Mariënheem (bespreekstuk)
  • Vaststellen Locatiekeuze woningbouw Luttenberg (bespreekstuk)
  • Vaststellen Herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr.

32, Spekhoekweg 6-8 (bespreekstuk)

 

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

 

*aansluitend is er een Rond de Tafelgesprek

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk