Raadsvergadering

Donderdag is er een openbare raadsvergadering* om 19.30 uur. Onderwerpen welke aan bod komen:

  • Beantwoording brief van een burger over verbod landbouwgif op gronden in
    eigendom van de gemeente Raalte
  • Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Heeten, Nieuw Stevenskamp
    (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel ontwerp bestemmingsplan buitengebied Raalte, verzamelplan 2020
    (bespreekstuk)
  • Raadsvoorstel Zomernota 2020 (bespreekstuk)

*Belangstellenden kunnen weer aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. Omdat we de richtlijnen van het RIVM hanteren is het aantal beschikbare plaatsen minder dan normaal. Als u met meerdere personen wilt komen is het verstandig hierover contact op te nemen met de griffie: griffie@raalte.nl.

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk