Raadsvergadering

Donderdagavond 9 september om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Beantwoording brieven inwoners over herontwikkeling van de Vechte
 • Vaststellen raadsvoorstel aanpassingen verordening marktgelden en onderzoek
  warenmarkten (hamerstuk)
 • Vaststellen raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het drijvend
  zonnepark op de Reko-plas bij Luttenberg (hamerstuk)
 • Vaststellen raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025
  (bespreekstuk)
 • Vaststellen raadsvoorstel Zomernota 2021 (bespreekstuk)

Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda

U kunt de vergadering volgen via de livestream:  Live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk