Raadsvergadering

Vanavond om 19:30 uur raadsvergadering met de volgende onderwerpen:

Tarieven en verordening onroerendezaakbelastingen 2015 (hamerstuk), Vaststellen verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (hamerstuk), Vaststellen wijziging Afvalstoffenverordening (hamerstuk), (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw tankstation Nieuw Heeten (hamerstuk), Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte (hamerstuk) en de Grondexploitatie 2014 Franciscushof (bespreekstuk).

Interessant? Deel het direct met uw netwerk