Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

 

Donderdagavond 4 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Installatie de heer A.J.M. Tijs
  • Stemming over motie steun agrarische sector
  • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16 (hamerstuk)
  • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr. 17,omgeving Okkenbroekstraat 14 en 23 (hamerstuk)
  • Vaststellen Klimaatadaptie beleid (hamerstuk)
  • Vaststellen adviesraad sociaal domein (bespreekstuk)
  • Vaststellen warmtevisie gemeente Raalte (bespreekstuk)

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk