Raadsvergadering: Begroting van start!

Op dit moment is de begrotingsvergadering van de gemeente Raalte van start gegaan.
Fractievoorzitter Jan Schokker mocht het spits afbijten met de algemene beschouwing van GemeenteBelangen. De Algemene Beschouwing bestaat dit jaar uit de onderwerpen bestuurlijke vernieuwing, onderwijs, welzijn, sport, kwaliteit van leefomgeving, sociaal domein, werk en inkomen, economie, bereikbaarheid en mobiliteit, milieu en duurzaamheid en financiën.
Voor GemeenteBelangen staat de inwoner centraal en staat betrokkenheid en samenwerking hoog op de lijst. GemeenteBelangen heeft aangegeven binnen de vergadering dat een amendement wordt voorgedragen over de “Burgerbegroting Heeten”. Naast samenwerking en betrokkenheid van inwoners, waardeert GemeenteBelangen de inzet van vrijwilligers. Tevens vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat deze vrijwilligers passend ondersteund worden, verbindingen tussen vereniging en actieve en betrokken vrijwilligers moet actief gestimuleerd worden. Sport is ook een belangrijk onderwerp voor GemeenteBelangen. Doordat de oude sportvisie dateert uit 2004/2005, wil Gemeentebelangen pleiten voor een herziene sportvisie welke samen met sportverenigingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en de inwoners tot stand komt. Dan het minimabeleid wat recentelijk is vastgesteld binnen de gemeenteraad. Het is algemeen bekend dat mensen binnen de minima weinig te besteden hebben. Als ze vanuit een baan met een laag salaris, of uitkering, werk willen aanvaarden en hiervoor arbeidskosten moeten maken, moet het niet zo zijn dat dit geld gaat kosten. GemeenteBelangen dient daarom ook een motie in over dit onderwerp. Ook de overige onderwerpen kwamen aan bod en werden diverse vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld.
De inhoud van de algemene beschouwing, de bijbehorende presentatie, en het amendement en motie’s kunt u via onderstaande downloads vinden:

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk